Velikost textu:   A    A    A

O klubu

logo.png          sensen-nove-(2).jpgO klubu

Jsme zájmovým sdružením seniorů při Centru sociálně zdravotních služeb v Praze 17 Řepy (příspěvková organizace, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 755; Bendova 5/1121, 163 00 Praha – Řepy; Tel.: 235 314 141 , 235 313 182, Fax : 235 300 474).  
E-mail : cszs@iol.cz  ; http://www.cszs.cz Tel: 235 311 791 nebo 775 591 700 po celý den
(IČ: 67365647, DIČ: CZ67365647, Bankovní spojení: 0168034319/0800)

Kromě oficiálního zaměření v rámci MČ jsme přijali svůj podíl na aktivitách projektu Nadace Charty 77 /Konto bariery/, který reaguje na demografický vývoj společnosti. Projekt charakterizuje představu části společnosti a našeho chápání ve svém názvu Sen Sen (senzační senioři).
Blíže na internetových stránkách nadace http://www.sensen.cz/o-nas/

V rámci projektu přijímáme některé závazky, především v informovanosti o našich aktivitách, případně účast na konkrétních akcích nadace pořádaných pro potřeby seniorů a jejich organizací. V souvislosti s tím jsou organizace sdružené v projektu hodnoceny.

Naším základním pojetím je volnost a nenásilnost klubové činnosti s ohledem na mnohdy omezené možnosti jednotlivců. Opíráme se o profesionální přístup pracovníků Centra zdravotních a sociálních služeb a dalších institucí, které nám naší vlastní činnost ve své působnosti umožňují.
Náš Klub seniorů Řepy (KSŘ) se větším zaměřením na sportovní aktivity částečně odlišuje od základního zaměření dalších klubů seniorů MČ Řepy, ale předpokládá spolupráci s nimi.

V oblasti pohybových aktivit  upřednostňujeme sportovně společenské hry a aktivity odpovídající mentalitě a pohybovým možnostem seniorů. Příkladem jsou pétanque, bowling, kondiční a rehabilitační tělovýchova vedená odborníky příslušných pohybových aktivit, kondiční chůze a poznávací vycházky.
Ve všech činnostech se prolínají individuální zájmy a kolektivní přístup. Tím jsme schopni priority svých zájmů, soustředit na poklidnou pravidelnou klubovou činnost i reprezentaci klubu na sportovně společenských akcích obce a regionálních soutěžích tohoto charakteru pořádaných různými organizacemi, sdruženími a institucemi podle vlastního uvážení.

V oblasti kulturně společenských aktivit  využíváme služeb Centra sociálně zdravotních služeb, které pro kluby ve své působnosti organizuje poznávací výlety, besedy se zajímavými osobnostmi kulturního a společenského života, vzdělávací kurzy a podobně. Do tohoto procesu, podle vlastních možností sami aktivně vstupujeme.
Účastníme se kulturních a společenských akcí obce, místních škol, nebo i jiných sdružení a zájmových útvarů. V rámci Kulturního centra Průhon rozvíjíme vlastní zájmové aktivity.
Uplatňujeme zájem o věci veřejné mimo jiné v souvislosti předpokládanou výstavbou sportovního centra obce i zařízení pro seniory. Aktivním vstupem našich členů do procesu budoucí organizace a činností v nově budovaných zařízeních prostřednictvím občanských komisí a komisí zastupitelstva městské části, které se touto problematikou aktuálně zabývá, chceme ovlivnit kvalitu života seniorů jako výrazné kategorie občanů městské části.

PŘISPĚJTE I VY DO PROJEKTU NÁRODNÍ KRONIKA

Přispějte ZDE

Naši blogeři

    Zatím není založený žádný blog. Můžete blogovat zde.